Cho thuê xe cưới hỏi

                     BẢNG GIÁ XE CƯỚI HỎI

CHO THUÊ XE CƯỚI HYUNDAI GENTRA

Cho thuê xe cưới Hyundai Gentra

 • Đời xe2014-2015
 • Màu xeTrắng
 • Giá thuê1.100.000VND
 • Thời gian4 tiếng
 • Lộ trìnhNhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ100.000VND/1h
 • *Kết hoaMiễn phíCHO THUÊ XE CƯỚI CHEVROLET CRUZE

Chevrolet Cruze

 • Đời xe2015-2017
 • Màu xeTrắng - Bạc
 • Giá thuê1.300.000VND
 • Thời gian4 tiếng
 • Lộ trìnhNhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ100.000VND/1h
 • *Kết hoaMiễn phíCHO THUÊ XE CƯỚI HYUNDAI AVANTE

Cho thuê xe cưới Hyundai Avante

 • Đời xe2015-2017
 • Màu xeTrắng
 • Giá thuê1.300.000VND
 • Thời gian4 tiếng
 • Lộ trìnhNhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ100.000VND/1h
 • *Kết hoaMiễn phíCHO THUÊ XE CƯỚI TOYOTA ALTIS

Toyota-Altis

 • Đời xe2015-2017
 • Màu xeTrắng
 • Giá thuê1.300.000VND
 • Thời gian4 tiếng
 • Lộ trìnhNhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ150.000VND/1h
 • *Kết hoaMiễn phíCHO THUÊ XE CƯỚI KIA K3

Cho thuê xe cưới Kia K3

 • Đời xe2015-2017
 • Màu xeTrắng
 • Giá thuê1.400.000VND
 • Thời gian4 tiếng
 • Lộ trìnhNhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ100.000đ/h
 • *Kết hoaMiễn phíCHO THUÊ XE CƯỚI HONDA CIVIC

Honda Civic

 • Đời xe2015-2017
 • Màu xeTrắng
 • Giá thuê1.400.000VND
 • Thời gian4 tiếng
 • Lộ trìnhNhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ100.000VND/1h
 • *Kết hoaMiễn phíCHO THUÊ XE CƯỚI HONDA CITY

Cho thuê xe cưới Honda City

 • Đời xe2016
 • Màu xeTrắng
 • Giá thuê1.400.000VND
 • Thời gian4 tiếng
 • Lộ trìnhNhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ100.000VND/1h
 • *Kết hoaMiễn phíCHO THUÊ XE CƯỚI HYUNDAI ELANTRA

Cho thuê xe cưới Hyundai Elantra

 • Đời xe2016
 • Màu xeTrắng
 • Giá thuê1.400.000VND
 • Thời gian4 tiếng
 • Lộ trìnhNhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ100.000VND/1h
 • *Kết hoaMiễn phíCHO THUÊ XE CƯỚI TOYOTA CAMRY

Toyota Camry

 • Đời xe2015-2017
 • Màu xeTrắng
 • Giá thuê2.100.000VND
 • Thời gian4 tiếng
 • Lộ trìnhNhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ150.000VND/1h
 • *Kết hoaMiễn phíCHO THUÊ XE CƯỚI MERCEDES C200

xe Mercedes E200-C250-C200

 • Đời xe2015-2017
 • Màu xeTrắng
 • Giá thuê2.600.000VND
 • Thời gian4 tiếng
 • Lộ trìnhNhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ200.000VND/1h
 • *Kết hoaMiễn phíCHO THUÊ XE CƯỚI MERCEDES C250

Cho thuê xe cưới Mercedes C250

 • Đời xe2015-2017
 • Màu xeTrắng
 • Giá thuê2.800.000VND
 • Thời gian4 tiếng
 • Lộ trìnhNhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ250.000VND/1h
 • *Kết hoaMiễn phíCHO THUÊ XE CƯỚI LEXUS MUI TRẦN IS250

Lexus mui trần

 • Đời xe2015-2017
 • Màu xeTrắng
 • Giá thuê3.800.000VND
 • Thời gian4 tiếng
 • Lộ trìnhNhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ300.000VND/1h
 • *Kết hoaMiễn phíCHO THUÊ XE CƯỚI BMW 320I

BMW

 • Đời xe2016
 • Màu xeTrắng
 • Giá thuê2.800.000VND
 • Thời gian4 tiếng
 • Lộ trìnhNhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ350.000VND/1h
 • *Kết hoaMiễn phíCHO THUÊ XE CƯỚI AUDI A4

Audi

 • Đời xe2016
 • Màu xeTrắng
 • Giá thuê4.300.000VND
 • Thời gian4 tiếng
 • Lộ trìnhNhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ400.000VND/1h
 • *Kết hoaMiễn phíCHO THUÊ XE CƯỚI AUDI A6

Cho thuê xe cưới Audi A6

 • Đời xe2015-2017
 • Màu xeTrắng
 • Giá thuê4.600.000VND
 • Thời gian4 tiếng
 • Lộ trìnhNhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ400.000VND/1h
 • *Kết hoaMiễn phíCHO THUÊ XE CƯỚI MAZDA 6

Cho thuê xe cưới Mazda 6

 • Đời xe2016
 • Màu xeTrắng
 • Giá thuê2.100.000VND
 • Thời gian4 tiếng
 • Lộ trìnhNhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ200.000VND/1h
 • *Kết hoaMiễn phíCHO THUÊ XE CƯỚI MERCEDES E200

Cho thuê xe cưới Mercedes E200

 • Đời xe2016
 • Màu xeTrắng
 • Giá thuê3.100.000VND
 • Thời gian4 tiếng
 • Lộ trìnhNhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ300.000VND/1h
 • *Kết hoaMiễn phíCHO THUÊ XE CƯỚI BMW 335I

Cho thuê xe cưới BMW 335i

 • Đời xe2014-2015
 • Màu xeTrắng
 • Giá thuê4.000.000VND
 • Thời gian4 tiếng
 • Lộ trìnhNhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ350.000VND/1h
 • *Kết hoaMiễn phí
 • Giá xe cưới ngày thường

  (từ thứ 2 đến thứ 6)

  Xe 4 chỗ ( Bao gồm trang trí hoa vải) Rước dâu nội thành 1.200.000 VND(trộn đám rước dâu 5h)
  Xe 16 chỗ trang trí chữ song hỷ

  Rước

  Ưdâu nội thành

  1.400.000 VND
  (trộn đám rước dâu 5h)
  Xe 29 chỗ trang trí chữ song hỷ Rước dâu nội thành 2.500.000 VND
  (trộn đám rước dâu 5h)
  Xe 45 chỗ trang trí chữ song hỷ Rước dâu nội thành 3.700.000 VND
  (trộn đám rước dâu 5h)

  Giá thuê xe cưới cuối tuần:

  (thứ 7 và chủ nhật)

  Xe 4 chỗ ( Bao gồm trang trí hoa vải) Rước dâu nội thành 1.300.000 VND(trộn đám rước dâu 5h)
  Xe 16 chỗ trang trí chữ song hỷ Rước dâu nội thành 1.700.000 VND
  (trộn đám rước dâu 5h)
  Xe 29 chỗ trang trí chữ song hỷ Rước dâu nội thành 2.800.000 VND
  (trộn đám rước dâu 5h)
  Xe 45 chỗ trang trí chữ song hỷ Rước dâu nội thành 3.900.000 VND
  (trộn đám rước dâu 5h)