Cho thuê ban nhạc Organ

Dàn âm thanh hát với nhau DJ PRO của ban nhạc THÔNG CHÂU

GIÁ: 3.500.000 đ/ 4h

GIÁ DÀN ÂM THANH BAO GỒM CÁC THIẾT BỊ ÂM THANH VÀ 1 NHẠC CÔNG ORGAN

Dàn âm thanh HÁT VỚI NHAU DJ TDENTER

GIÁ: 2.500.000 Đ/4h

GIÁ DÀN ÂM THANH BAO GỒM CÁC THIẾT BỊ ÂM THANH VÀ 1 NHẠC CÔNG ORGAN

 

Dàn âm thanh HÁT VỚI NHAU BOLLERO 1  ĐỘC QUYỀN THÔNG CHÂU

GIÁ HỖ TRỢ: 1.800.000 đ/ 4h

GIÁ DÀN ÂM THANH BAO GỒM CÁC THIẾT BỊ ÂM THANH VÀ 1 NHẠC CÔNG ORGAN

 

Hình ảnh có liên quan

DÀN BOLERO ĐỘC QUYỀN THÔNG CHÂU 2  

GIÁ HỖ TRỢ: 1.600.000 Đ

GIÁ DÀN ÂM THANH BAO GỒM CÁC THIẾT BỊ ÂM THANH VÀ 1 NHẠC CÔNG ORGAN

 

Hình ảnh có liên quan

DÀN BOLERO 3, ORGAN ĐỘC QUYỀN THÔNG CHÂU GIÁ

GIÁ HỖ TRỢ 1.400.000 Đ

GIÁ DÀN ÂM THANH BAO GỒM CÁC THIẾT BỊ ÂM THANH VÀ 1 NHẠC CÔNG ORGAN